Články, povídky, seminárky a další moje tvorba

Rozdíly mezi českým a kambodžským komunismem

30. května 2008 v 9:59 | Lukáš Dubský |  Politologie
K porovnání s českým komunismem jsem si vybral variantu komunismu uplatňovanou Rudými Khmery v Kambodži v letech 1975 - 1979. Tento režim se snad nejvíce blíží naplnění ideálního typu totalitního režimu. Srovnával jsem shody a rozdíly v těchto oblastech - klasifikace politického režimu, ideologie, přechod ke komunismu, praxe režimu, osoba vůdce, struktura institucí a konec režimu.

 • Klasifikace politického režimu
Zatímco čtyřletou vládu Rudých Khmerů v Kambodži můžeme definovat jako totalitní režim, klasifikace režimu v komunistickém Československu je složitější. O prvním nejrepresivnějším období režimu(1948 - 1953) můžeme hovořit jako o totalitním režimu, další etapy lze klasifikovat jako autoritativní období. V období mezi roky 1953 a 1958 lze hovořit o kvazi-totalitní či konzultativně-posttotalitní formě autoritativního režimu. V šedesátých letech se režim posunuje ke kvazi-pluralistickému posttotalitarismu. Specifické období kolem roku 1968 lze označit jako demokratizující se a pluralistický posttotalitarismus. V počátcích normalizace se režim v ČSSR poněkud vymyká klasickým politologickým typologiím. V pozdější fázi normalizace můžeme hovořit o zamrzlém posttotalitarismu.
 • Ideologie
V rámci komunistického režimu v českých zemích byla uplatňována ruská varianta marxismu-leninismu. Pol Potova komunistická strana v Kambodži uplatňovala marxismus v maoistické podobě. Rudí Khmerové si však z marxismu vybírali pouze části, které se jim hodili a ostatní ignorovali. Kromě marxismu se Pol Pot inspiroval i Kropotkinovým anarchismem. Režim v Kambodži byl navíc ovlivněn silným kambodžským nacionalismem.
 • Přechod ke komunismu
V ČSSR došlo ke klasické cestě k socialismu skrze diktaturu proletariátu. Konečným cílem pak je přechod k beztřídní komunistické společnosti. Pol Pot se v Kambodži pokusil převést zemi z feudalismu rovnou ke komunismu bez jakékoliv adaptační fáze. Kambodžská společnost byla jediná, ve které byly komunistické ideje uvedeny v úplnosti do života.
 • Praxe režimu
V první fázi režimu v ČSR byla společnost masově mobilizována a ideologie zasahovala do všech oblastí společenského života. Fakticky byl vyloučen jakýkoliv pluralismus a časté byly politické procesy s představiteli nekomunistických stran, katolické církve i s některými vysokými činiteli KSČ. V pozdějších etapách hrál prominentní roli byrokratický aparát. V období normalizace byl veřejnosti nabídnut tzv. sociální kontrakt, který vedl k depolitizaci a k ústupu občanů do soukromé sféry.
Rudí Khmerové začali hned po nabytí moci závádět rozsáhlé reformy. Vzhledem k vizi tzv. agrárního komunismu bylo prvním krokem Rudých Khmerů zrušení měst. Města byla vysídlena a více než tři miliony obyvatel musely odejít na venkov. Dalším krokem bylo zrušení peněz a zákaz obchodu. Důležitým prvkem Pol Potova režimu byl teror, který byl zaměřen na širokou škálu obyvatel(buddhističtí mniši, úředníci předchozího režimu, intelektuálové, kambodžští katolíci, národnostní menšiny a další) a nevyhnul se ani Komunistické straně Kampučie(KSK).
 • Osoba vůdce
V českých zemích se v první fázi objevuje idea vůdcovství. Dochází ke zbožštění Stalina a v menší míře i Gottwalda. Později je moc vůdce omezena a kroky státní moci vykonává spíše byrokratický aparát KSČ.
V čele KSK stál Pol Pot, o kterém se na veřejnosti mluvilo jako o "bratrovi číslo jedna". V kambodžském případě se nesetkáváme s žádným projevem kultu osobnosti(mnozí Kambodžané vůbec nevěděli, kdo je jejich premiér). Pol Pot věřil, že pokud zůstane ve skrytu, bude moci lépe vykonávat veškerou moc.
 • Struktura institucí
Hlavním nositelem moci v Československu byl Ústřední výbor KSČ, který byl vázán na linii SSSR. Rozhodující mocenské struktury tedy ležely mimo ústavní orgány i mimo hranice státu.
Rudí Khmerové byli organizačně velice slabý a rozhodující roli v systému hrál vůdce komunistické strany Pol Pot. Pol Pot a ostatní vedoucí členové komunistické strany se usídlili ve vylidněném hlavním městě Phnompenhu. Většina kambodžských komunistických elit se ke komunismu dostala při svých studiích ve Francii.
 • Konec režimu
V ČSSR došlo k pádu režimu v roce 1989 při tzv. Sametové revoluci. Jednalo se o nenásilný přechod od autoritativního režimu k demokracii.
Vláda Rudých Khmerů v Kambodži skončila v roce 1979, kdy došlo k vojenskému zásahu komunistického severního Vietnamu. Rudí Khmerové byli svrženi, ale nepodařilo se je odstranit úplně, takže pokračovali v partyzánské válce(podařilo se jim ovládnout území na západě Kambodže u thajských hranic).
Zdroje:
 • Balík, S. - Hloušek, V. - Holzer, J. - Šedo, J.: Politický systém českých zemí 1848 - 1989, Brno, Mezinárodní politologický ústav 2006.
 • Balík, S. - Kubát, M.: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha, Dokořán 2004.
 • Ross, R.: Cambodia: A Country Study, online text(http://countrystudies.us/cambodia)
 • Short, P.: Pol Pot - dějiny zlého snu, Praha, BB/art 2005.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama